Bloggar

Här kan du läsa Drugsmarts olika bloggar. Du kan både läsa inlägg från oss och våra gästbloggare.

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård får stöd för sent!

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård får stöd för sent!

Drugsmart- 2014-09-23

Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, tagit fram. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården. Det mest centrala resultatet i studien är att de flesta barn som får stöd redan har problem av olika slag. Det tyder på att man idag inom missbruks- och beroendevården inte arbetar förebyggande genom tidiga insatser när barnen är ...
Grattis alla vinnare i Skrivartävlingen!

Grattis alla vinnare i Skrivartävlingen!

Drugsmart- 2014-06-17

Nu är årets skrivartävling avgjord, här hittar du alla vinnare. Läs mer om tävlingsreglerna och kategorierna här. Forskarpriset 1:a pris 7000 :- Ungdomar och alkohol Julia Vejby Katedralskolan, Uppsala 2: pris 3000 :- Alkohol, genus och sexualitet Lisa Nyborg Rosendalsgymnasiet, Uppsala Gymnasiet 1: a pris 5000: - Invandring och mångkultur - några reflektioner Daisy Kintu Katedralskolan, Uppsala 2:a pris 2 000: - Stress & Ideal Elna Nellrup Cultura Gymnasium, Helsingborg 3:e pris 1 000: - Meningen med Livet Madelene Svensson Prins Wilhelmgymnasiet, Flen Årskurs 9 1:a pris 3 000: - Meningen med livet Michelle Konopka Geneskolan, Domsjö 2:a pris 1 000: - Vem bär ansvaret? Clara Lönntorp Maserskolan, Borlänge 3:e pris  500: - Det tvistade idealet av ...
Svenskar negativt inställda till cannabis

Svenskar negativt inställda till cannabis

Drugsmart- 2014-05-28

En majoritet av svenska folket har en negativ inställning till cannabis. Det framgår av en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Mer än 90 procent av de tillfrågade (17-84 år) tycker inte att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk och lika många anser att det inte borde vara tillåtet att röka cannabis. 88 procent tycker inte att Sveriges hållning till narkotika bör vara mindre restriktiv. Pressmeddelande och rapport finns att läsa ...
Det var på tiden att vi uppdaterade oss!

Det var på tiden att vi uppdaterade oss!

Drugsmart- 2014-05-22

Vi har gjort om allt! Ja, du läste rätt. Vi har tillbringat månader med att bygga om Drugsmart.com. Det var verkligen på tiden att vi uppdaterade oss! De senaste åren har våra besökare ökat och antalet mobila användare likaså. Idag surfar mer än hälften av våra besökare in till oss via mobilen. Därför har vi utvecklat Drugsmart.com med så kallad responsiv design. Det innebär att sidorna anpassar sig efter skärmen oavsett om du använder en dator, mobil eller surfplatta. Självklart ...
Nya siffror om rökning och dödlighet

Nya siffror om rökning och dödlighet

Drugsmart- 2014-02-28

Nya siffror visar att 12 000 svenskar dör på grund av rökning varje år. Dessutom har nästan 100 000 svenskar per år vårdats på sjukhus på grund av rökning. Lungcancer är den sjukdom som står för störst andel av dödsfallen, men också KOL, stroke och hjärtinfarkt är sjukdomar som beror på rökning och som många dör av. Det är inte bara risken för lungcancer som ökar när man röker, man får också en ökad risk för till exempel cancer i ...
Ulf berättar om stödgrupper

Ulf berättar om stödgrupper

Drugsmart- 2014-02-10

Runt om i landet finns det stödgrupper för barn och tonåringar med missbruk i familjen. Att gå i stödgrupp kan vara ett bra sätt att få ny kunskap, kanske nya vänner och förhoppningsvis må bättre, trots att man påverkas negativt av att pappa eller mamma (eller någon annan vuxen i sin närhet) missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. Här kan du se Ulf Zetterman som jobbar på Ersta Vändpunkten i Stockholm berätta hur en stödgrupp fungerar och hur man gör om man ...
Spela roll!

Spela roll!

Drugsmart- 2014-02-07

Nästa vecka genomförs kampanjen Spela roll! som är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7 (10-16 februari). Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp ...
Hur fungerar en stödgrupp?

Hur fungerar en stödgrupp?

Drugsmart- 2014-01-27

Det finns många barn och unga i Sverige som har någon närstående som dricker för mycket alkohol eller tar andra droger. Vi på Drugsmart får många frågor om hur det går till i stödgrupper, vad man gör och varför det är bra osv. Stödgrupper fungerar lite olika men brukar ha några saker gemensamt, man får bland annat träffa andra unga som har liknande erfarenheter som en själv och möjlighet att prata om sina upplevelser på ett sätt som man annars kanske inte ...
Ersta Vändpunkten öppnar sin gästblogg

Ersta Vändpunkten öppnar sin gästblogg

Drugsmart- 2014-01-20

Sedan länge har Ersta Vändpunkten en gästblogg hos oss på drugsmart där de berättar om sin stödgruppsverksamhet för barn och unga i familjer med missbruk. Nu öppnar Ersta Vändpunkten upp sin gästblogg för sina gamla deltagare. Här berättar Ulf Zetterman varför. - Det är många gamla deltagare hos oss som känner att de vill och kan hjälpa till. Vi har en fokusgrupp som växer och växer med gamla deltagare som kan och vill hjälpa till. De följer med oss och föreläser ...
Föräldrars och barns tobaksbruk

Föräldrars och barns tobaksbruk

Drugsmart- 2013-05-31

Idag är det WHO:s årliga tobaksfria dag, i år är temat ”förbjuda tobaksreklam, marknadsföring och sponsring”. Samtidigt idag släpper CAN en kartläggning på eventuella samband mellan föräldrars och barns tobaksbruk och mellan barns tobaksbruk och deras uppfattning om föräldrarnas attityder kring detta. Studien visar att tobaksanvändande barn oftare har föräldrar som använder tobak samt att barn som upplever att deras föräldrar skulle acceptera att de använder tobak i högre grad också använder tobak. - Studien bekräftar genom färska data, att både det du ...