Artikel 28

Gästblogg- 2018-07-23

Artikel 28 säger att alla barn har rätt till skola. ANDT finns i läroplanen och alla skolor i Sverige måste lära ut om ANDT. Det är ett program som används för att lära unga om (Alkohol,Narkotika,Dopning och Tobak).