Du spelar roll

Drugsmart- 2015-02-09

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen startar idag och pågår till söndag 15 februari. Besök kampanjsida för att se veckans evenemang.

Till kampanjsida >>