Drugsmart- 2015-01-30

Alkoholindustrin lägger i snitt nästan tre miljoner kronor per dag på att få fler människor att dricka mer alkohol mer ofta. Tre miljoner per dag – på att störa. Den sammanvägda forskningen visar att alkoholreklam leder till lägre debutålder för alkohol och ökad alkoholkonsumtion bland unga. Det räcker nu! Vi är nära att stoppa alkoholreklamen i TV säger IOGT-NTO. Därför lanserar de nu kampanjen Nu släcker vi ner alkoholreklamen!

Under februari finns IOGT-NTO på plats på centralstationerna i Malmö och Stockholm och i Nordstan i Göteborg under parollen ”Nu släcker vi ner alkoholreklamen”. Mellan den 2-7 februari finns vi i Nordstan i Göteborg och på Malmö centralstation och mellan de 7-14 februari på Stockholms central.

Till kampanjen >>