GHB

GHB
GHB betyder gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra och förekommer naturligt i de flesta vävnader i kroppen. GHB är från början ett narkosmedel med lugnande egenskaper. Det påverkar både sömn, vakenhet och känslor som aggressivitet och sexualitet.


Det GHB som används för missbruk kan vara egentillverkat, köpt från annat land eller på Internet. GHB är en klar, lite simmig och luktfri vätska med salt smak. Den olagliga tillverkningen misslyckas ibland, och då får vätskan en stickande lukt och frän smak. Den kan då också vara frätande. De som missbrukar preparatet förvarar oftast GHB i PET-flaskor.

Så här påverkas kroppen

GHB tas snabbt upp i kroppen, och rusupplevelsen påminner om ett svagt alkoholrus. Effekten beror på hur mycket man tar, och kan variera från avslappning och upprymdhet till sömn, muskelspasmer och medvetslöshet.

Om dosen är stor, och framförallt om den tas samtidigt med andra droger som alkohol, kommer så småningom flera negativa verkningar illamående, kräkning, allvarliga andningsbesvär, krampanfall och koma. På Internet kan man hitta rekommendationer om doser på 50 mg/kg kroppsvikt det är farligt nära de doser som man får vid narkos (60-90 mg per kg kroppsvikt).

Det kan hända att den som plötsligt vaknar upp ur ett djupt GHB-rus drabbas av panik och blir aggressiv och farlig för sin omgivning. Minnesluckor är vanliga. Det finns också rapporter om att GHB tillsammans med t ex alkohol har lett till dödsfall.

Det finns inget motgift till GHB, eftersom det tas upp så snabbt av kroppens vävnader. Det är lätt att se om en person har druckit för mycket, men det går inte att upptäcka GHB-missbruk bara genom utseendet och beteendet.

Kroppsbyggare har använt GHB för att de har hoppats att preparatet, genom att frigöra tillväxthormon, ska ge dem ökad muskelmassa. Men det är inte troligt att det kan bli så, och det är inte heller vetenskapligt bekräftat.

Missbruk av GHB kan ge upphov till både fysiskt och psykiskt beroende. Personer som missbrukar GHB har uppgett att de får abstinensbesvär om de försöker sluta.

GHB och lagen

GHB är klassad som läkemedel, men har också klassificerats som narkotika fr.o.m. februari 2000. Detta innebär att all icke medicinsk befattning med GHB, inkluderande eget bruk, är straffbart.

GHB är även kallat för;
Gammahydroxybutyrat, Gobbe, Liquid Ecstasy, Tvål

Källa:
CAN