Alkohol

Alkohol
Alkohol är, till skillnad från narkotika, en drog som är tillåten i vårt samhälle. Men det betyder inte att alkohol är ofarligt. Alkoholmissbruk leder till fysiska och psykiska skador, precis som missbruk av andra droger. Om man dricker mycket under en längre tid ökar risken att bli beroende. Då kan man inte kontrollera sitt drickande.


Flera tusen svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande. Man har försökt att räkna fram hur mycket alkoholen kostar samhället och kommit fram till summan 150 miljarder kronor (Jonsson A, "150 miljarder kostar supen", 2003). Även om man inte är helt ense om hur man ska räkna fram kostnaden, har staten i regel mycket större utgifter för alkoholen än inkomster från försäljningen av alkohol.

Omkring en femtedel (20 procent) av alla patienter som tas in i akutsjukvården i Sverige har alkholproblem och inom den psykiatriska sjukvården är motsvarande siffra ca 40 procent.

Man kan säga att alkohol orsakar problem på tre olika sätt. För det första har alkohol en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och kan ge upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. För det andra finns det en berusande effekt där bland annat vårt omdöme påverkas, vilket kan leda till att vi gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra. Det vi gör i berusat tillstånd kan i värsta fall orsaka akuta olycksfall eller våld. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor tappar kontrollen över sitt drickande.

Hur mycket man kan dricka utan risk är omöjligt att säga, det finns med andra ord inget helt riskfritt alkoholdrickande.

Så här påverkas kroppen

När man dricker alkohol förändras beteendet i takt med att promillehalten stiger och sinnesstämningen förändras. Först känns det behagligt, man blir avslappnad och mår bra. Hämningarna släpper - en tystlåten person kan bli pratsam och en som har ångest kan känna sig lugnare. Men för det mesta förstärker alkoholen den sinnesstämning man befinner sig i. Den glade blir ännu gladare och den som är ledsen känner sig ännu sämre till mods.

Ju mer man dricker, desto sämre kontroll får man över både känslor och kropp. Talet blir sluddrigt och humöret kan svänga snabbt och leda till känslomässiga utbrott. Det blir också svårt att hålla ordning på kroppen det är lätt att snubbla och ramla. Den som dricker mycket stora mängder kan bli medvetslös - och i värsta fall råka ut för alkoholförgiftning.

Alla delar av kroppen påverkas av alkohol och mer än 60 sjukdomar har samband med alkholdrickande. Här kan du läsa om några av de vanligaste effekterna.

Hjärnan

Alla hjänrfunktioner kan påverkas negativt av alkhol. Tänkande, känslor, omdöme, minne, balansen liksom förmågan att samordna muskelrörelser. Effekterna blir mest tydliga när man dricker sig full men går att upptäcka redan efter små mängder alkohol. Hjärnskador är ganska vanliga hos människor som druckit mycket alkohol under många år i följd. Återkommande minnesluckor efter att man har druckit kan vara ett tidigt tecken på en hjärnskada.

Alkohol ökar även risken för en rad psykiska problem, främst derpression, ångest och sömnstörningar.

Hjärtat och blodkärl

Regelbundet alkoholdrickande kan skada hjärtmuskeln och leda till hjärtsvikt. Redan vid måttligt drickande stiger blodtrycket, vilket ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Att ofta dricka sig berusad ökar risken för oregelbunden hjärtverksamhet.

Möjligen (forskarna är inte överens) kan små mängder alkohol ha en viss skyddande effekt för hjärtsjukdom hos äldre vuxna. Vill man skydda sig mot hjärt- och kärlsjukdomar finns det bättre, och helt ofarliga, sätt; motion och mindre fett i maten är två exempel.

Cancer

Alkohol ökar risken för flera cancerformer: Bröstcancer, tjocktarmscancer, mun- och svalgcancer, strupcancer och levercancer.

Levern

Levern är ett av kroppens mest komplicerade organ. En av leverns viktigaste uppgifter är att vara "avgiftningscentral". Levern skyddar kroppen från förgiftning genom att bryta ned skadliga ämnen innan de går ut i blodet. Levern kan drabbas av de största skadorna om man dricker för mycket, eftersom nästan all alkohol förbränns där.

Det räcker med några dagars drickande för att levern ska bli öm och svullen. Då blir cellerna skadade och levern fungerar sämre. Vid fortsatt hög konsumtion av alkohol ökar risken för inflammation, skrumplever och levercancer.

Alkohol och graviditet

Dricker man alkohol under graviditeten är det stor risk att fostret får skador. Fostret får nämligen samma alkoholhalt i blodet som sin mamma, vilket ökar risken för missbildningar, hjärnskador och beteendestörningar. Det säkraste är att helt avstå från alkohol om man väntar barn eller planerar att bli gravid.

Alkohol och våld

70 procent av alla misshandelsbrott mot män begås av berusade personer och nästan hälften av alla som blir misshandlade är själva berusade. När det kommer till misshandelsbrott mot kvinnor begås 36 procent av berusade personer och 19 procent av de kvinnor som blir misshandlade är berusade.

Alkohol och olycksfall

Alkohol ligger bakom nästan en tredjedel av alla dödsolyckor. 20-30 procent av alla som dödas i trafiken har alkohol i blodet och på sjön är andelen ännu större - ca 45 procent av alla som drunknar har alkohol i blodet.

Alkholförgiftning

Flera hundra svenskar dör av alkoholförgiftning varje år. Många fler vårdas på sjukhus men överlever. Risken för alkoholförgiftning är särskilt stor för ungdomar som saknar erfarenhet av alkoholens effekter och för äldre personer med försämrad hälsa.

Alkohol och tabletter

Att blanda alkohol med värktabletter, sömntabletter och lugnande medicin kan ge upphov till svåra förgiftningstillstånd och därmed vara livsfarligt. Det gäller också receptfria tabletter, som till exempel Treo och Alvedon. Vissa tror att man blir fullare av att blanda värktabletter med alkohol, vilket är helt fel. Risken finns istället att man blir förgiftad och får allvarliga skador. Även i kombination med små tablettmängder kan det orsaka djup medveslöshet och risk för allvarliga skador.

Oskyddat eller oönskat sex

En av fyra ungdomar i gymnasiet har haft oskyddat sex i samband med att de druckit alkohol. En av sex uppger att de haft oönskat sex.

Förbränning av alkohol

I genomsnitt förbränner en vuxen man 0,1 gram och en kvinna 0,085 gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme. Det innebär att en man som väger 75 kilo förbränner alkoholen i ett glas vin på 15 cl (ungefär 15 gram) på två timmar, medan en kvinna som väger 60 kilo behöver tre timmar. För en flaska vin behöver mannen 10 timmar och kvinnan 15 timmar. Förbränningshastigheten kan också variera lite från person till person oavsett kön och vikt. Förbränningshastigheten går dock inte att påverka på något sätt, exempelvis genom mediciner, kaffe, bastubad etc.

Hur mycket kan man dricka?

Det finns ingen helt "riskfri" alkoholkonsumtion. Var gränsen går beror bland annat på ålder, vikt och kön.

Kraftig fylla är alltid riskfyllt. Ju mer man dricker, desto sämre blir omdömet. I en sådan situation kan många göra saker som de aldrig skulle komma på att göra annars. Det gör att risken att råka ut för olyckor och brott som rån, misshandel och våldtäkt ökar. Och även den som begår brottet skulle kanske aldrig ha gjort det i nyktert tillstånd.

Kvinnor tål alkohol sämre än män och blir berusade snabbare, bland annat för att kvinnor oftast väger mindre än män. Deras kroppar har också större andel kroppsfett och mindre kroppsvätska (vatten och blod), vilket gör att alkoholen, som är vattenlöslig inte späs ut lika mycket som hos en man som väger lika mycket. Hon får då en högre promillehalt än mannen. Kvinnans lever är också känsligare för alkohol än mannens.

Alkohol i trafiken

Att köra bil med alkohol i kroppen är farligt och olagligt. Nästan en tredjedel av dem som dödas i trafiken har alkohol i blodet. Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille, och för grovt rattfylleri vid 1 promille.

Det går inte att säga hur mycket man kan dricka innan man är uppe i 0,2 promille. Det beror bland annat på vikt, kön och hälsotillstånd. Man kan också få olika promillehalt vid olika tillfällen, även om man har druckit samma mängd. Orsakerna till det är många, till exempel; hur mycket och vad man ätit, hur snabbt man druckit och hur koncentrerad alkohol man har druckit. Det går inte att skynda på förbränningen, varken bastubad eller kaffe hjälper. Kroppen förbränner alkoholen i sin egen takt.

Alkoholproblem

Om man dricker alkohol i stora mängder under en längre tid kan man utveckla ett beroende som gör att man får svårt att låta bli att dricka. Forskning har också visat att ett alkoholberoende kan vara ärftligt, vilket betyder att om man har en familjemedlem som utvecklat ett beroende så löper man själv en något större risk att själv göra det. Det finns dock inget som visar att vissa typer av människor skulle ha lättare att bli alkoholberoende än andra. Snarare är de allra flesta med ett beroende skötsamma människor. A-lagarna på parkbänken utgör bara en väldigt liten del.

Alkoholberoende och andra alkoholproblem går att behandla och ju tidigare behandlingen påbörjas ju bättre är det. Självklart är det allra bästa att ett alkoholberoende aldrig uppstår och därför är det viktigt att på olika sätt minska risken för att fastna i ett beroende. Det viktigasta är att alla minskar sitt eget drickande och extra viktigt att man avstår från att dricka sig berusad och att dricka i samband med trafik, arbete och andra situationer där det ställs stora krav.

För att en läkare ska ställa diagnosen alkoholberoende (alkoholism) krävs det att tre av följande sex villkor uppfylls under det senaste året.
Personen ska:

  • känna ett starkt "sug" efter alkohol
  • ha svårt att kontrollera sitt drickande
  • ha abstinens (personen känner ett starkt sug efter alkohol och får så kallade abstinensbesvär. Det kan vara skakiga händer, illamående, trötthet eller aggressivitet.)
  • ha ökad alkoholtolerans (vara tvungen att dricka mer och mer för att bli full)
  • vara ointresserad av annat än alkohol
  • fortsätta att dricka trots tilltagande skador

Lagstiftning

När man fyllt 18 år får man köpa folköl och serveras alkohol på krogen. När man är 20 år får man handla på Systembolaget. Att det är olika åldersgräns beror på att man anser att man har bättre koll på de som dricker på restaurang än de som köpt alkohol på Systembolaget. Det är också ofta äldre kamrater som bjuder unga på alkohol och risken för att mycket unga personer ska få tag i alkohol ökar ju lägre åldersgränsen är på Systembolaget.

I Sverige har vi monopol på alkoholförsäljning vilket innebär att endast Systembolaget får sälja alkohol som är starkare än folköl (3,5%).

Restauranger måste ha tillstånd av länsstyrelsen för att få servera alkohol. Det är förbjudet att sälja eller servera alkohol till den som är kraftigt berusad.

Varje kommun bestämmer själv om det ska vara förbjudet eller tillåtet att dricka alkohol i parker, på torg och andra samlingsplatser. Var man inte får dricka framgår av lokala ordningsstadgan i respektive kommun.

Alkohol är även kallat för:
Booze, Etanol, HB, Hembränt, Sprit, Vin, Öl

Källa:
CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning