FAKTA

Alkohol

Alkohol är, till skillnad från narkotika, en drog som är tillåten i vårt samhälle. Men det betyder inte att alkohol är ofarligt. Alkoholmissbruk leder till fysiska och psykiska skador, precis som missbruk av andra droger. Om man dricker mycket under en längre tid ökar risken att bli beroende. Då kan man inte kontrollera sitt drickande. Alkohol orsakar inte bara skador på individer utan på hela samhället.

Man kan säga att alkohol orsakar problem på tre olika sätt. För det första har alkohol en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och kan ge upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. För det andra finns det en berusande effekt där bland annat vårt omdöme påverkas, vilket kan leda till att vi gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra. Det vi gör i berusat tillstånd kan i värsta fall orsaka akuta olycksfall eller våld. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor tappar kontrollen över sitt drickande.

Hur mycket man kan dricka utan risk är omöjligt att säga, det finns med andra ord inget helt riskfritt alkoholdrickande.

Av alkohol kan man känna sig avslappnad, få en känsla av välbehag och kanske prata mer och få yvigare gester än vanligt. Alkoholen kan vara ångestlindrande och muskelavslappnande. Men upplevelsen av ruset är väldigt individuell och kan skilja sig från gång till gång. En person som ibland känner sig avslappnad kan också bli mer aggressiv, nedstämd eller till och med deprimerad av alkohol. Alkoholen kan förstärka det känslotillstånd en person befinner sig i när alkoholen dricks, därför går det inte att förutse hur en person ska reagera under ett rus.

Så påverkas kroppen

Alkohol påverkar i stort sett alla organ i kroppen. När man dricker alkohol passerar den snabbt ut i blodet genom magsäck och tarm. Kroppen kan bara bryta ner små mängder alkohol åt gången, därför blir man mer berusad om man dricker mycket på en gång istället för en lite mängd vid flera tillfällen.

Eftersom kroppen har svårt att bryta ner alkoholen hanterar kroppen det som ett gift. Kroppen jobbar hårt för att göra sig av med den skadliga alkoholen. Om man har druckit mycket blir man bakfull dagen efter. Då kan man känna sig trött, har koncentrationssvårigheter, ångest, hjärtklappning, diarré och muskelvärk. Att man mår så dåligt dagen efter beror på det som händer när alkoholen bryts ner i kroppen. Av alkohol blir kroppen också uttorkad, det bidrar till bakfyllan. Både kognitiva och motoriska förmågan är nedsatt långt efter att man har druckit, därför ska man till exempel inte arbeta eller köra bil dagen efter man har druckit. Förmågorna är nedsatta i minst 18 timmar.

På lång sikt kan alkohol leda till många olika kroppsliga skador och sjukdomar. Till exempel kan det leda till cancer i munhåla, lever, tjocktarm och matstrupe, magkatarr, skrumplever, fettlever, hepatit, bukspottkörtelinflammation och förhöjt blodtryck. På lång sikt kan alkohol också leda till våld, självskadebeteende eller till och med depression och självmordstankar.

En gravid kvinna som dricker alkohol riskerar att skada fostret, därför ska man inte dricka alls när man är gravid. Man kan drabbas både av missfall och allvarliga fosterskador. Barn som föds med FAS, fetalt alkoholsyndrom, kan ha både kroppsliga och neuropsykologiska skador.

Källor

"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2011) Studentlitteratur
”Alkohol – en fråga för oss i vården” av Sven Wåhlin (2012) Studentlitteratur

statistik

Läs mer