tyvärr Sidan du letade efter finns inte där
du trodde det var.

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Kan man bli schizofren av cannabis?
Frågor & svar

Det finns forskning som visar på ett samband mellan cannabisrökning och schizofreni. Exempelvis ökar cannabis risken för att utlösa schizofreni hos känsliga individer. Det gäller i regel människor som har schizofreni latent (sjukdomen finns redan i kroppen och kommer att utlösas förr eller senare i livet). Dock finns det även vetenskapligt stöd för att cannabis kan orsaka schizofreni.

Källa:
Folkhälsomyndigheten, Skador av hasch och marijuana (2009)
cannabishjälpen.se av Nationella Cannabisnätverket ...

Läs mer