tyvärr Sidan du letade efter finns inte där
du trodde det var.

Kanske prova att söka på fältet där nere?

Tobak
Fakta

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan som har använts av människor under flera tusen år, framförallt i Centralamerika. På 1500-talet kom tobaken till Europa. I tobak finns ämnet nikotin som är ett centralstimulerande medel som är väldigt beroendeframkallande och giftigt i stora mängder. Rökning står för en stor del av alla dödsfall i Sverige. ...

Läs mer

Vilka är de vanligaste "startdrogerna" förutom alkohol och tobak?
Frågor & svar

Det är cannabis. De vanligaste drogerna – både att börja med och att använda som vuxen – är alkohol, tobak och cannabis. I den ordningen. I Sverige är det ca 42 procent av eleverna i årskurs 9 som druckit alkohol de senaste 12 månaderna, 22 procent som rökt cigaretter de senaste 12 månaderna och cirka 5 procent som använt cannabis (den vanligast förekommande narkotikan i Sverige) de senaste 12 månaderna.

Källa:
Skolelevers drogvanor 2015 ...

Läs mer

Varför röker man om man vet att det är farligt?
Frågor & svar

Det är en väldigt bra fråga, som vi får ganska ofta. De flesta människor vet om att det är farligt att röka och samhället gör mycket för att minska rökningen, till exempel genom att ha rökförbud på restauranger och att sätta varningstexter på tobaksprodukter.

Det finns många anledningar och det är olika svar för alla. En anledning kan vara att man vill göra det som är förbjudet, om man är ung kan det vara för att man vill gör något man ...

Läs mer

Är det farligare att röka vattenpipa än att röka cigaretter?
Frågor & svar

Precis som med cigarettrök som innehåller rök från vattenpipa många giftiga ämnen som både är beroendeframkallande och kan orsaka cancer, KOL och andra lungsjukdomar. Eftersom den speciella tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt är det många unga som upplever att det inte är skadlig eller beroendeframkallande, men det är den.

Tobaken som används är oftast melasstobak, smaksatt med olika fruktaromer eller andra smakämnen som kanel, salmiak eller ingefära. Röken från en vattenpipa smakar avsevärt mildare än röken från ...

Läs mer

Jag undrar ifall de som börjar snusa löper mindre risk att börja röka?
Frågor & svar

Det finns misstankar att snuset bland ungdomar kan fungera som en inkörsport till rökning. Bland ungdomar kan man observera att de som börjar använda en viss drog (tobak eller alkohol) därmed löper ökad risk att gå vidare till andra droger.

Bland ungdomar finns även en koppling mellan snusande och riskabel alkoholkonsumtion – de som snusar har i större utsträckning en riskabel alkoholkonsumtion än de som röker eller de som inte använder tobak.

Trots detta hävdas ibland att snus skulle ”skydda” mot rökningen. ...

Läs mer

Om droger
Fakta

Det finns många olika droger. Dels finns det lagliga droger, som alkohol och tobak, dels finns det olagliga droger. Det är alla narkotikaklassade preparat som lyder under en särskild lag.
En definition av drog är att det är något sinnesförändrande, en annan att det är något som man kan bli beroende av. Vissa säger droger när de egentligen menar narkotika.
...

Läs mer

Lag och rätt
Fakta

Olika typer av droger omfattas av olika lagar. Väldigt kortfattat så får man, när man är 18 år eller äldre, köpa alkohol och tobak. Narkotika är olagligt för alla att använda, köpa, sälja och tillverka. Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för olika droger. ...

Läs mer

Statistik
Fakta

Den absolut vanligaste drogen i Sverige är alkohol, följt av tobak. Av narkotikasorterna är det cannabis som används mest, även om det är betydligt färre som har erfarenhet av det. Här kan du läsa ungefär hur vanligt det är med olika droger i Sverige.
Det finns många olika sätt att mäta hur vanligt det är med olika droger och hur mycket droger som används, här har vi valt ut några siffror. Om du vill fördjupa dig finns det mycket mer statistik ...

Läs mer

Föräldrars och barns tobaksbruk
Drugsmart- 2013-05-31

Idag är det WHO:s årliga tobaksfria dag, i år är temat ”förbjuda tobaksreklam, marknadsföring och sponsring”.

Samtidigt idag släpper CAN en kartläggning på eventuella samband mellan föräldrars och barns tobaksbruk och mellan barns tobaksbruk och deras uppfattning om föräldrarnas attityder kring detta.
Studien visar att tobaksanvändande barn oftare har föräldrar som använder tobak samt att barn som upplever att deras föräldrar skulle acceptera att de använder tobak i högre grad också använder tobak.

- Studien bekräftar genom färska data, att både det du ...

Läs mer

Om man planerar att skaffa barn och alltså då har oskyddat sex med droger i blodet. Påverkar det barnets hälsa?
Frågor & svar

Risken att fostret skulle kunna vara skadat om mannen i förhållandet använder droger är väldigt låg. Det är betydligt större risk att barnet skulle ta skada av att växa upp med en missbrukande far. Det kan också bli svårare att bli gravid om någon av de blivande föräldrarna missbrukar någon drog. Spermiekvaliteten skulle rent teoretiskt kunna ta skada, men väldigt lite forsknings har gjorts om detta. Hos kvinnor kan de hormoner som styr ägglossningen förändras. Menstruationscykeln kan rubbas, vilket kan ...

Läs mer

Pizzabagare erbjöd mig en godisklubba... IGEN!
Gästblogg- 2013-03-09

Kan inte låta bli att fundera på människors syn på mig. Jag tror fortfarande efter kvällens händelse att jag blir tagen för att vara ett barn. Jag var ute med familjen och åt på en Pizzeria. ... ...

Läs mer

Är alkohol farligare än cannabis på lång sikt?
Frågor & svar

Det korta svaret är att både alkohol och cannabis ger skador på lång sikt. Vilken typ av skador man kan få skiljer sig lite och beror på hur mycket man använder och vad man har för genetiska förutsättningar.

Det lite längre svaret är att alla droger har sina speciella risker och skadorna på lång sikt ser olika ut för olika droger. Det går inte att t.ex. bara utgå ifrån antalet som årligen dör av respektive drog och sedan dra slutsatsen att ...

Läs mer

Varför finns åldersgräns på alkohol?
Frågor & svar

Åldersgränser är till för att skydda unga. Det finns ju också åldersgränser för att köpa tobak och att satsa pengar på spel. Det handlar bland annat om att en ung hjärna är mycket känsligare för skador från alkohol och tobak än en vuxen, till exempel är det större risk att utveckla ett beroende ju tidigare man börjar dricka alkohol. Unga människor har också mycket svårare att stå emot grupptryck och riskerar därför mycket mer att komma till skada.

Källor:
CAN, Frågor och ...

Läs mer

Man läser ju mycket om nätdroger och att de ökar. Hur vanligt är det egentligen med nätdroger?
Frågor & svar

Att nätdroger finns och säljs via Internet har vi vetat länge. Men vi har inte vetat så mycket om hur vanligt det faktiskt är med nätdroger bland unga.

Sedan år 2012 ställer CAN frågor om nätdroger (både lagliga och olagliga) i undersökningen "Skolelevers drogvanor". Resultaten för år 2015 visar att drygt 1 % av flickorna och knappt 2 % av pojkarna i årskurs 9, knappt 3 % av flickorna och knappt 4 % av pojkarna i årskurs 2 i gymnasiet, någon ...

Läs mer

Vad är en drog?
Frågor & svar

Det finns olika definitioner på vad en drog är och därför är det svårt att ge ett enkelt svar. En definition av drog är att det är något sinnesförändrande, en annan att det är något som man kan bli beroende av. Vissa säger droger när de egentligen menar narkotika. Narkotika är ett tydligare definierat begrepp: ämnen som är narkotikaklassade och som då faller under narkotikastrafflagen. I narkotikastrafflagen står bland annat;

8§ Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor ...

Läs mer

Kan droger skada miljön?
Frågor & svar

Ja, både framställningen och användningen av alkohol, narkotika och tobak skadar och påverkar miljön. Odlingar av tobak och narkotika (och till viss del alkohol) bidrar till exempel till skogsskövling och man använder skadliga bekämpningsmedel. En del av restavfallet från produktionen skadar både marken och dricksvattnet. Användning av tobak bidrar bland annat till nedskräpning i form av fimpar, gamla snusar, cigarettpaket och snusdosor och en del ämnen sprids även till våra vattendrag. När man använder narkotika och läkemedel är det en ...

Läs mer

Varför är det svårt att sluta med droger?
Frågor & svar

Det kan vara svårt att sluta eftersom droger är beroendeframkallande, det vill säga påverkar dig så att du vill ha mer. Ett beroende kan vara både psykiskt och fysiskt. Många kan sluta med både tobak, alkohol och narkotika utan hjälp. Men har man använt mycket och utvecklat ett beroende kan det vara bra att söka hjälp. Om man slutar med ett missbruk med stöd från en beroendemottagning kan man få hjälp med att ta sig igenom alla svårigheter, både kroppsliga ...

Läs mer

Hur många skadas och dör av narkotika per år?
Frågor & svar

I Sverige är det Socialstyrelsen som har ansvar för att följa upp hur många som vårdas för och hur många som dör av missbruk. Hur många som skadas av narkotika är lite svårt att svara på. Det man kan se är egentligen hur många som vårdas och där finns det en mängd olika sätt att räkna. Ett mått är andelen som fått slutenvård (det vill säga som har vårdats på sjukhus över natten). År 2014 var det ungefär 10 400 ...

Läs mer

Vilken är den farligaste drogen?
Frågor & svar

Det beror på vad man menar med farligt. Olika droger har olika typer av risker och det finns inget enkelt eller självklart sätt att avgöra vilken som är farligast. Utgår man ifrån hur många som dör varje år av en drog så är det alkohol och tobak. Är de då farligast? Droger som man kan dö av i en överdos - vid en enda användning – är till exempel heroin, GHB, vissa sniffningsmedel och alkohol. Är de då farligast? En ...

Läs mer

Vad har missbruk för påverkan på samhället?
Frågor & svar

Samhället påverkas på många sätt av missbruk. Användandet av alkohol och tobak är det vanligaste folkhälsoproblemet vi har i Sverige. Det krävs mycket resurser i form av vård och stöd för människor som lever med missbruk eller i en relation med någon som missbrukar. Sjukdomar relaterade till rökning är även det ett allvarligt problem om man tittar på folkhälsostatistiken. Ett politiskt mål i Sverige är ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade sociala och medicinska skador orsakade av ...

Läs mer