Hur många icke-myndiga dricker?

Fråga:

Hur många ungdomar under 18 år dricker i Sverige?

Svar:

CAN gör varje år en undersökning av drogvanorna bland elever i skolår 9. Den senaste undersökningen (2012 års)  visar de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningen startade 1971. Det betyder att det aldrig tidigare har varit så stor andel unga som inte dricker alls.
I 2012  års undersökning kan man läsa att 54% av killarna och 58% av tjejerna i nian är alkoholkonsumenter. Alkoholkonsument innebär, i den här undersökningen,  att de ”druckit en gång om året eller mer sällan, ett glas folk- eller starköl, ett glas alkoläsk eller starkcider eller 2 cl vin eller 2 cl sprit”.

Det är alltså inte sant "att alla andra dricker".

När det gäller i vilken ålder som ungdomar dricker sig berusade för första gången syns också en positiv utveckling. Andelen killar i 9:an som varit berusade före 13-års ålder har halverats de senaste 10 åren, från 17% till drygt 10%. Tjejerna har haft en liknande utveckling under samma period, från 18% till 9%.

Även mängden alkohol unga dricker har minskat. För tjejerna i åk 9 var siffrorna som högst år 2005 då de låg på 3,1 liter ren alkohol (bortsett från startåret 1976 då volymen var ännu högre). De senaste åren har årskonsumtionen minskat. Idag är genomsnittet 2,3 liter ren alkohol för killarna och 1,6 liter för tjejerna.

Det finns stora regionala skillnader i hur mycket niondeklassare dricker. Mest skiljer det sig för killarna som dricker nästan dubbelt så mycket i Skåne län som i mellersta Sverige. För tjejerna är skillnaderna inte lika stora.

"De senaste 12 åren har konsumtionen sjunkigt med nästan med nästan hälften. Det är ungdomarna som visar vägen, inte vuxna", Håkan Leifman, CAN.

Källa:

CAN:s undersökningar hittar du här

Publicerad 02 Nov 2009 - uppdaterad 25 Feb 2013
Dela |
 

(5 - 3 röster )

Rösta här:

0 kommentarer

Fler artiklar