Fler unga i Göteborg röker vattenpipa

Var fjärde niondeklassare i Göteborg har vid ett flertal tillfällen provat att röka vattenpipa och många är inte medvetna om hur skadligt det är.

Det skriver Göteborgs-Posten som idag presenterar resultaten av sin årliga Ungdomsenkät. Enkätet är gjord bland elever i årskurs 9 i Göteborg och ca 3000 elever brukar besvara enkäten.

Att röka vattenpipa har blivit vanligare bland unga de senaste året och kunskapen om riskerna är ganska små bland unga. Att det dessutom finns fall där unga har förgiftas av att röka vattenpipa förvånar nog många.

- Det har rört sig om två yngre personer som drabbats av akut kolmonoxidförgiftning. Båda fallen har dock slutat väl efter att de drabbade personerna fått behandling, säger Jonas Höjer, läkare på giftinformationscentralen till Göteborgs-Posten.

I CANs skolundersökningar 2010 så svarade 42 procent av pojkarna och 37 av flickorna i årskurs 9 någon gång har rökt vattenpipa.  I gymnasiet var det än vanligare. Bland såväl pojkarna som flickorna hade ungefär två tredjedelar rökt vattenpipa. 19 procent av eleverna i årskurs 9 har rökt vattenpipa någon gång i måndade eller oftare.

Läs mer om Vattenpipa här.

Diskutera gärna vattenpipa i vårt forum.

Dela |
 

(0 - 0 röster )

Rösta här:

1 kommentar
Klart all rökning är farlig men frågan är hur mycket och hur ofta, jag tror inte vattenpipa är värre än cigg då det inte används så ofta...

2011-05-12 01:46

dan

Fler artiklar