Flashbacks av cannabis?

Fråga: Flashbacks av cannabis anses av många vara en myt. Finns det några konkreta bevis för att dessa är så kraftiga att personen märker det?

Svar: Efter intag av cannabis bryts stora mängder THC ner till THC-metaboliter. THC och flera av dess metaboliter är fettlösliga och lagras i kroppens fettvävnad, för att sedan långsamt återinsöndras. Vid höga koncentrationer av THC-metaboliter i fettväven kan hjärnan fortsätta att påverkas, även efter att THC-halten i blodet inte längre är mätbar. Detta kan leda till att man upplever ruseffekter i upp till några dagar efter att du senaste rökte cannabis. Normalt inträffar detta hos högkonsumenter av cannabis och kraften i ruseffekterna varierar sannolikt från person till person.

Har du också frågor att ställa?
Skicka din fråga via expertrutan till höger på sidan. 

Här kan du diskutera cannabis i Drugsmarts forum.

 

Källa: FHI, Statens Folkhälsoinstitut, Skador av hasch och marijuana (2009)

Publicerad 05 Nov 2009
Dela |
 

(2 - 2 röster )

Rösta här:

0 kommentarer

Fler artiklar