Finns statistik på droganvändning?

Fråga:

Finns någon statistik över användningen av droger bland ungdomar under de senaste åren?

Svar:

Vad gäller användningar bland gymnasieelever visar CANs rapport "Skolelevers drogvanor 2012" att 20% av killarna och 14% av tjejerna i gymnasiet årskurs två har använt narkotika någon gång. Alkohol är det betydligt fler som konsumerar, ungefär 80%.

I årskurs 9 är det 8% av pojkarna och 5% av flickorna som använt narkotika någon gång och 54% av pojkarna och 58% av flickorna som har druckit alkohol.

Källa:

Skolelevers Drogvanor 2012


Publicerad 05 Nov 2009 - Uppdaterad 19 Mars 2013


Dela |
 

(0 - 0 röster )

Rösta här:

0 kommentarer

Fler artiklar