Alkoholens historia


Alkoholen har funnits länge, hur länge är svårt att veta. De första spåren av vintillverkning är från 5000 f.v.t. I olika delar av världen har man druckit olika typer av alkohol, det vill säga en dryck som jäser med hjälp av socker så att etanol bildas. Här kan du se några olika årtal i alkoholens historia.

300-talet f.v.t.
Mjöd och öl av säd och honung tillverkades tidigt i Sverige och Norden. Vi vet säkert att man har tillverkat mjöd under 300-talet f.v.t, men kanske ännu tidigare. Drycken användes när det var fest eller som offergåva åt de nordiska gudarna.

I Aztekernas rike drack man pulque (en jäst dryck från magueykaktusen) för att berusa sig med i samband med religiösa riter. I afrikanska länder drack man öl och palmvin. I Kina var det riset som var grunden till alkoholhaltig dryck.

Medeltiden
Under perioder har man druckit alkoholhaltiga drycker som vin och öl för att få i sig vätska. Det här berodde på att rent vatten kunde vara en bristvara i städerna.

1100-1200-talet
Man började destillera alkohol i Frankrike och Tyskland, det vill säga bränna alkohol med högre procent än till exempel öl och vin.


1400-talet
Brännvinet (starksprit) kom till Sverige. Från början drack man inte brännvinet utan det användes i tillverkningen av krut. Under 1500-talet försökte man också bota pestsmittade med hjälp av brännvin. Det fungerade inte.

Före 1600-talet
Starksprit används som läkemedel för flera olika åkommor som pest och depression, men också som allmänt uppiggande medel. Då såldes spriten på apotek.

1775
Gustav III införde förbud att fritt bränna brännvin i Sverige. Nu var det kronan som styrde all tillverkning av sprit i ett försök att tjäna pengar. Istället fylldes lagren av massor av brännvin som inte blev sålt och det hela blev en stor förlustaffär.

1800-talet
Sprit som tillverkades av potatis användes som handelsvara i kolonialhandeln.

Tidigt 1900-tal
Nykterhetsrörelsen växte sig stark och var en av de mäktigaste intresseorganisationerna i svensk politik.

1919
Motbokskontrollen infördes i hela Sverige efter att ha använts i delar av landet tidigare. Syftet med motboken var att minska alkoholkonsumtionen bland folket. Det var inte alla som fick en motbok och bara den person som hade en fick köpa alkohol på Systembolaget. I motboken antecknades när man köpte alkohol och hur mycket. Motboken avskaffades år 1955.


1922

Det här året genomfördes en folkomröstning om totalförbud av alkohol i Sverige. Nejsidan vann omröstningen med 51% mot nejsidans 49% och alkohol fortsatte att vara lagligt.

1969
Inköpsåldern på Systembolaget sänktes från 21 till 20 år.

1979
Reglerna om marknadsföring av alkohol skärptes, de nya reglerna sa att man bara fick annonsera i särskilda brancshtidnignar.

1995
Sverige gick med i EU och med det kom nya regler för hur mycket alkohol man fick föra in från andra länder.

 

 

 Källor:
Drogutvecklingen i Sverige 2011” CAN
”Drogernas historia” (2005) David T. Courtwright
”Staten, supen och systemet. Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005” (2008) Lennart Johansson
”Rusets riddare” (1993) Stig Helling
”Från mjöd till Martini”  (1987) Stig Helling
”Svensk alkoholhistoria. Från brännvin till vin 1400-2000” (1999) Systembolaget.

Dela |
 

(5 - 5 röster )

Rösta här:

0 kommentarer

Fler artiklar